• Οικοσελίδα
  • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Παραδείγματα Αειφόρου - Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Παραδείγματα Αειφόρου - Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του σχολείου μας και γενικότερα στη Λεμεσό
Σχεδιασμός Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχολικής μονάδας 20/09/2012
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας της τάξης 20/09/2012
Αυτοαξιολόγηση τάξης 20/09/2012
Βαθμός Επίτευξης των Στόχων που τέθηκαν στα πλαίσια της ΑΠΕΠ της Σχολικής Μονάδας 20/09/2012
Απορρίμματα: Σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών-συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον.
Σχεδιασμός Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικης Σχολικής μονάδας 27/09/2012
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας Δ' τάξης 27/09/2012
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας Ε' τάξης 27/09/2012
Σχεδιασμός Πορείας Εργασίας Στ' τάξης 27/09/2012
Αυτοαξιολόγηση Δ' τάξης 02/10/2012
Αυτοαξιολόγηση Ε'1 τάξης 02/10/2012
Αυτοαξιολόγηση Ε'2 τάξης 02/10/2012
Αυτοαξιολόγηση Στ' τάξης 02/10/2012
Βαθμός Επίτευξης των Στόχων που τέθηκαν στα πλαίσια της ΑΠΕΠ της Σχολικής Μονάδας 27/09/2012